PeTitan Kft. logo 2001 óta a garázsiparban, mostanra több mint
500 műszaki vizsgálóállomáson.
2001 óta a garázsiparban.

Háttér-információk az OBFCM kezeléssel kapcsolatban

Az elmúlt napok során már a vizsgálóállomások többsége értesülhetett arról, hogy az építési és közlekedési miniszter 6/2023. (IV. 5.) ÉKM rendeletében foglaltak alapján 2023. május 20-tól az időszakos vizsgálatot végző vizsgálóállomásoknak rendelkeznie kell az (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelethez kapcsolódó (EU) 2021/392 bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerinti adatgyűjtésre, az OBFCM-adatok olvasására és azoknak a közlekedési hatóság részére elektronikus beküldésére alkalmas OBD-olvasóval.

6/2023. (IV. 5.) ÉKM rendelet: https://njt.hu/jogszabaly/2023-6-20-8X

De mi is ez és miért van szükség rá?

(A BIZOTTSÁG (EU) 2021/392 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE alapján.)

Az OBFCM (On Board Fuel Consumption Monitoring) szabályozás bevezetése az Európai Unió (EU) döntése volt annak érdekében, hogy javítsák az új járművek hatékonyságát és csökkentsék a környezetre gyakorolt ​​hatásukat. Az (EU) 2019/631 rendelet 12. cikke értelmében a Bizottságnak 2021-től gyűjtenie kell az új személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek valós vezetési feltételek melletti szén-dioxid-kibocsátási és tüzelőanyag- vagy energiafogyasztási adatait, amelyeket az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet(4) 4a. cikkében meghatározott, a tüzelőanyag- és/vagy elektromosenergia-fogyasztás nyomon követését szolgáló fedélzeti eszközökkel rögzítettek. A valós vezetési feltételek melletti adatokat, amint rendelkezésre állnak, össze kell gyűjteni, mivel a lehető leghamarabb fel kell tárni, hogy a valós vezetési feltételek melletti kibocsátások és tüzelőanyag- vagy energiafogyasztás, valamint a megfelelő típusjóváhagyási értékek közötti különbség idővel hogyan változik, mind annak nyomon követése érdekében, hogy a szén-dioxid-kibocsátási normák hatékonyan csökkentik-e a járművek szén- dioxid-kibocsátását, mind pedig a nyilvánosság tájékoztatása érdekében.

Az uniós rendeletek magyar nyelven elérhetőek az alábbi linken a gyorskereső használatával:

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

A rendelkezés gyakorlatilag előírja a gépjárműgyártók részére, hogy minden 2021. január 01-től nyilvántartásba vett új járműben legyen olyan rendszer, amely a valós vezetési feltételek mellett figyeli és tárolja a szén-dioxid-kibocsátást, valamint a jármű üzemanyag- és energiafogyasztását. Ezen információk gyűjtésével egy-egy járműnek a valós - 15 éven keresztüli - kibocsájtási adatai szolgálhatnak további döntések meghozatalának megalapozására, legyen szó a kibocsájtási normák meghatározásáról, vagy akár a hibrid járművekre vonatkozó új szabályozások megalkotásáról.

Milyen adatok beküldése szükséges?

Az OBFCM adatoknak egy meghatározott körét kell a 2021. január 1. után gyártott M1 és N1 kategóriába sorolt járművek esetében kiolvasni, rögzíteni és az összegyűjtött adatokat elektronikusan megküldeni a közlekedési hatóság részére.

Beküldendő adatok (a jármű élettartama alatt):

- Jármű-azonosító szám, melynek beküldése minden jármű esetében szükséges.

- A tisztán belső égésű motorral felszerelt járművek és a nem külső feltöltésű hibrid elektromos járművek esetében:

    - Az összes felhasznált tüzelőanyag literben kifejezve,
    - A teljes megtett távolság km-ben megadva.

- Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek esetében az előző három paraméteren felül szükséges:

    - Töltéslemerítő üzemmódban felhasznált összes tüzelőanyag literben kifejezve,
    - A járművezető által választható töltésnövelő üzemmódban felhasznált összes tüzelőanyag literben kifejezve,
    - Töltéslemerítő üzemmódban, lekapcsolt motorral megtett teljes távolság km-ben megadva,
    - Töltéslemerítő üzemmódban, működő motorral megtett teljes távolság km-ben megadva,
    - A járművezető által választható töltésnövelő üzemmódban megtett teljes távolság km-ben megadva,
    - Az akkumulátorba töltött összes hálózati energia kWh-ban megadva.

OBFCM

Milyen esetben nem kell adatot gyűjteni a 6/2023. (IV. 5.) ÉKM rendelet alapján?

Jelenleg két esetben nem szükséges az adatgyűjtés:

- Amennyiben a jármű tulajdonosa vagy annak meghatalmazottja – írásbeli nyilatkozatával – megtagadja az adatszolgáltatást. Ez esetben viszont a nyilatkozatot a vizsgadokumentációhoz csatolni kell!

- Ha a jármű műszaki hiányosságából adódóan az adatgyűjtés nem végezhető el, ilyenkor a vizsgabiztosnak ezt a tényt rögzítenie kell az időszakos vizsgálathoz kapcsolódóan.

A vizsgálóállomások rendelkeznek OBFCM kompatibilis eszközzel?

Az állomásokon kötelezően rendelkezésre áll ugyan OBD-olvasó a környezetvédelmi mérőműszer részeként jelenleg is. Azonban ezen berendezések átlagos életkora igen magas, jellemzően 10 év feletti, és ebből kifolyólag legtöbbjük már nem tehető alkalmassá az új elvárások szerinti OBFCM adatok olvasására. Ezen a téren műszergyártónként lehetnek eltérések, illetve ezen információk alakulását nagyban befolyásolhatják a folyamatban lévő szoftverfejlesztések és gyártói egyeztetések. A jelenlegi ismeretek szerint az kijelenthető, hogy a PeTitan Kft. által az AutoTeszt 3 mérőrendszerekhez elmúlt években értékesített CAP4251, CAP4350 és PeTitan 1.0 OBD olvasók szoftveres kiegészítés vásárlását követően teljes mértékben alkalmasak az OBFCM feltételek teljesítésére. Az ezektől régebbi CAPELEC OBD-olvasó berendezések, CP4200, CAP4220 vonatkozásában nem rendelkezünk a gyártó ajánlásával, a működésre nem tudunk garanciát vállalni, azonban a tesztjeink szerint ezek a berendezések is képesek az OBFCM adatok olvasására. Ezen rendszerek mihamarabbi cseréjét javasoljuk, figyelembe véve ezek életkorát és javíthatóságához szükséges alkatrészek, valamint a gyártói háttértámogatás hiányát. A cserére érett berendezések helyetti új eszköz beszerzése a most taglalt OBFCM rendelkezésnek való megfelelőség biztosításán túl számos előnyt hordoz, egy modernebb, vezeték nélküli adatkapcsolattal bíró, EURO 6-os járműveket is kezelő műszeregység, mely megfelel a mai kor elvárásainak. Az AutoTeszt 3 mérőrendszerbe integrálva a környezetvédelmi mérések elvégzésére is használható, gyakorlatilag kiváltható vele a meglévő OBD-olvasó, így az időszakos vizsgálat elvégzését is jelentősen gyorsíthatja az új eszköz megléte. Ehhez többféle gyártó OBFCM adatok olvasásra alkalmas OBD-olvasóját is elérheti a PeTitan Kft. (https://www.petitan.hu) kínálatában. Az elvárásaiknak leginkább megfelelő kiválasztásában, a jelenleg meglévő OBD-olvasó és a vizsgáztatott járműkategóriák ismertében segítségükre tudunk lenni.

A számos vizsgahelyen használt BOSCH berendezésekkel kapcsolatban jelenleg az alábbi információk érhetők el: „A KTS 560 – 590 berendezések az ESI[tronic] szoftver előfizetéssel, tudják olvasni az EOBD 9. móduszából az OBFCM adatokat és menteni szabványos .xml formátumban. A BEA 350, 450, 550 emissziómérő berendezésekben található KTS 115 egyáltalán nem, a KTS 515 alkalmassá tehető az OBFCM adatok olvasására. Azonban a német fejlesztő kollegák, európai központi szabályzás hiányában, a tagországok szabályzási előírásaira várnak.”

A piacon megjelent azon megoldások esetében, ahol az adott olvasó eszköz a kiolvasást követően csak egy .xml fájl generálására képes, az esetben szükséges lesz azt még kiegészíteni egy OBFCM adatbeküldő résszel/szoftverrel, hogy az összegyűjtött adatokat elektronikusan a közlekedési hatóság részére be tudja küldeni! A PeTitan Kft. OBFCM adatolvasásra és tárolására fejlesztett - AutoTeszt 3 rendszerbe is integrálható - programjának használata erre is nyújthat megoldást. A beküldésre vonatkozó elvárás teljesítése ezen esetekben is biztosított lehet – ennek részletei az alkalmazott OBD-olvasó berendezés által szolgáltatott adatok és a hatósági rendszer adatbeküldésre vonatkozó szabályozásának függvénye.

Ha nincs AutoTeszt 3 mérőrendszer?

Az AutoTeszt 3 vizsgasori mérőrendszerrel nem rendelkező vizsgahelyek és szervizek számára is elérhető a PeTitan Kft. által fejlesztett, mérőrendszertől független és gazdaságos megoldás! Amennyiben a jelenleg használt környezetvédelmi mérőműszere nem kompatibilis az ajánlott CAP4350 és PeTitan OBD 2.0 olvasókkal és az AutoTeszt 3 vizsgasori mérőrendszerrel , az esetben különálló, a vizsgasori mérőrendszertől függetlenül használható kezelőszoftverrel is megvásárolhatja ezeket! Az előírt OBFCM adatok olvasására/gyűjtésére/beküldésére vonatkozó elvárás teljesítésére ilyen formában is teljeskörűen alkalmas! Ez esetben a környezetvédelmi mérőrendszer részeként használt OBD-olvasót tudja használni továbbra is változatlanul, az új eszköz csak az OBFCM rendelkezéshez kapcsolódó feltételek teljesítésében tudja segíteni.

Az idő rövidsége miatt kérjük mihamarabb keresse a PeTitan Kft.-t vagy viszonteladó partnereit rendelési szándékával és felmerült kérdéseivel!